PN-38/17 Dostawa artykułów spozywczych: jaja, mrożonki, artykuły sypkie, przyprawy, miód, przetwory warzywno - owocowe

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 22-11-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 22-11-2017

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 22-11-2017

Zał. nr 2 Formularz ofertowy - zamieszczono 22-11-2017

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 22-11-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy - zamieszczono 22-11-2017

Wymagania BHP - zamieszczono 22-11-2017

Dopuszczlane normy zanieczyszczeń - zamieszczono 22-11-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 30-11-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 28-12-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 - zamieszczono 08-01-2018