PN-47/17 Dostawa ultrasonografów w ramach programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 24-11-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 2 Formularz ofertowy cz. 1 - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 2 Formularz ofertowy cz. 2 - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy - zamieszczono 24-11-2017

Zał. do umowy - Protokół odbioru - zamieszczono 24-11-2017

Wymagania BHP - zamieszczono 24-11-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 04-12-2017

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 05-12-2017