PN-42/17 Dostawa wyrobów i akcesoriów do Pracowni Embriologii (pożywki hodowlane, płytki, pipety, zestawy do witryfikacji)

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 01-12-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 01-12-2017

Zał. nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 01-12-2017

Zał. nr 2 Formularz ofertowy - zamieszczono 01-12-2017

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 01-12-2017

Zał. nr 4 Wzór umowy - zamieszczono 01-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 06-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 07-12-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 11-12-2017

Informacja o uniewaznieniu cz. 1 i 2 - zamieszczono 13-12-2017

Informacja o wyborze ofert cz. 3 i 4 - zamieszczono 19-12-2017