PN - 39/17 Dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 05-12-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 05-12-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 05-12-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 05-12-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 05-12-2017

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 05-12-2017

Wymagania BHP - zamieszono 05-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 13-12-2017

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy cz. 14 po zmianie - zamieszono 13-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 13-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszono 13-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszono 13-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszono 13-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 - zamieszono 15-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 7 - zamieszono 18-12-2017

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy cz. 24 po zmianie - zamieszono 18-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 8 - zamieszono 19-12-2017

Wyjasnienie treści SIWZ nr 9 - zamieszczono 27-12-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 11-01-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 31-01-2018