PN-50/17 Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do automatycznego odczytu opadu krwinek czerwonych oraz sprzętu laboratoryjnego

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 08-12-2017

SIWZ - zamieszczono 08-12-2017

Opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono 08-12-2017

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 2 - zamieszczono 08-12-2017

Formularz ofertowy - zał 3 - zamieszczono 08-12-2017

Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 08-12-2017

Umowa dostawy - zamieszczono 08-12-2017

Umowa dzierżawy - zamieszczono 08-12-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 14-12-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 14-12-2017

SIWZ po zmianie -  zamieszczono 14-12-2017

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie - zamieszczono 14-12-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 21-12-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 05-01-2017