PN-26/18 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych oraz dostawa odczynników do glukometrów wraz z dzierżawą analizatorów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 07-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia - zamieszono 07-08-2018

Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszono 07-08-2018

Formularz ofertowy - zamieszono 07-08-2018

Wzór umowy na dostawę odczynników - zamieszono 07-08-2018

Wzór umowy dzierżawy - glukometry- zamieszono 07-08-2018

Wzór umowy dzierżawy - parametry krytyczne - zamieszono 07-08-2018

ESPD/JEDZ - zamieszono 07-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszono 24-08-2018

Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - zamieszono 24-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- zamieszono 31-08-2018

Wzór umowy dzierżawy - parametry krytyczne - po zmianie - zamieszono 31-08-2018

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zamieszono 31-08-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłószenia - zamieszono 04-09-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 19-09-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszono 05-10-2018