PN-20/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Pododdziału Porodowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Izby Przyjęć

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 23-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 23-08-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - zamieszono 23-08-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 23-08-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy- zamieszono 23-08-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ  - zamieszono 23-08-2018

Zmiana treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 06-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 1 po zmianie- zamieszczono 06-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 3 po zmianie- zamieszczono 06-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 5 po zmianie- zamieszczono 06-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 7 po zmianie- zamieszczono 06-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 10 po zmianie- zamieszczono 06-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 12 po zmianie- zamieszczono 06-09-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 11-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 7 po zmianie- zamieszczono 11-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 12 po zmianie- zamieszczono 11-09-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dla cz. 12 - zmiana - zamieszono 11-09-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 13-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 5 po zmianie- zamieszczono 13-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 6 po zmianie- zamieszczono 13-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 10 po zmianie- zamieszczono 13-09-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 14-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 5 po zmianie- zamieszczono 14-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 6 po zmianie- zamieszczono 14-09-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 5 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-  zamieszczono 17-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 3 po zmianie- zamieszczono 17-09-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 12 po zmianie- zamieszczono 17-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 19-09-2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 6 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-  zamieszczono 18-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 21-09-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 05-10-2018

Informacja o unieważnieniu cz. 2 - zamieszczono 05-10-2018

Informacja o wyborze ofert w cz. 3,7,8,9,11,12 - zamieszczono 19-10-2018

Informacja o wyborze ofert w cz. 1,4,5,6,10 - zamieszczono 26-10-2018