PN-34/18 Dostawa sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia prokreacyjnego w ośrodku referencyjnym – GPSK UM w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 14-09-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 14-09-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1: cz. 2; cz. 3 - zamieszono 14-09-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 14-09-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy - zamieszono 14-09-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ  - zamieszono 14-09-2018

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - zamieszono 04-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 po zmianie - zamieszono 04-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 po zmianie - zamieszono 04-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 3 po zmianie - zamieszono 04-10-2018

SIWZ po zmianie - zamieszono 04-10-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 08-10-2018

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszono 11-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 po zmianie - zamieszono 11-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 po zmianie - zamieszono 11-10-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszono 16-10-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 29-10-2018

Informacja o wyborze oferty cz. 3 - zamieszono 28-11-2018

Informacja o unieważnieniu cz. 1 i 2 - zamieszono 11-12-2018