PN-40/18 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 10-10-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1; cz. 2; cz. 3 - zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy- zamieszono 10-10-2018

Zał. nr 4 - ESPD/JEDZ  - zamieszono 10-10-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 18-10-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie - zamieszczono 18-10-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 25-10-2018

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie - zamieszczono 25-10-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszono 26-10-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszono 02-11-2018 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opis przedmiotu zamówienia część 2 po zmianie - zamieszczono 02-11-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 06-11-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszono 15-11-2018 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DLA CZ. 1 - LAMPA DO FOTOTERAPII

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 20-11-2018 

Informacja z otwarcia ofert - cz. nr 2 i 3 - zamieszczono 20-11-2018

Informacja z otwarcia ofert - cz. nr 1 - zamieszczono 22-11-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2 - zamieszczono 30-11-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3 - zamieszczono 20-12-2018