PN - 41/18 Dostawa mediów, odczynników, zużywalnego drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni Andrologii

Ogłoszenie - zamieszczono 25-10-2018

SIWZ - zamieszczono 25-10-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 25-10-2018

Zał. nr 2 - Formularz oferty - zamieszczono 25-10-2018

Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 25-10-2018

Zał. nr 5 - Umowa dostawy - zamieszczono 25-10-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamieszczono 31-10-2018

Ogłoszenie po zmianie - zamieszczono 31-10-2018

SIWZ - po zmianie - zamieszczono 31-10-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - po zmianie - zamieszczono 31-10-2018

Zał. nr 2 - Formularz oferty - po zmianie - zamieszczono 31-10-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 08-11-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 18-12-2018

Informacja o uniewazżnieniiu postępowania - zamieszczono 18-12-2018