PN-38/18 Dostawa odczynników niezbędnych dla równoległej hodowli płynu owodniowego, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej

Ogłoszenie - zamieszczono 13-11-2018

SIWZ - zamieszczono 13-11-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 13-11-2018

Zał. nr 2 - Formularz oferty - zamieszczono 13-11-2018

Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 13-11-2018

Zał. nr 5 - Umowa dostawy - zamieszczono 13-11-2018

BHP - zamieszczono 13-11-2018

Unieważnienie - zamieszczono 22-11-2018