PN-44/18 Dostawa wyrobów medycznych dla pracowni Embriologii ( odczynniki, pożywki, zestawy do witryfikacji)

Drukuj

Ogłoszenie - zamieszczono 29-11-2018

SIWZ - zamieszczono 29-11-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 29-11-2018

Zał. nr 2 - Formularz oferty - zamieszczono 29-11-2018

Zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 29-11-2018

Zał. nr 5 - Umowa dostawy - zamieszczono 29-11-2018

Załącznik do umowy BHP - zamieszczono 29-11-2018

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ - zamieszczono 07-12-2018
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 07-12-2018
Zał. nr 1 - SIWZ po zmianie - zamieszczono 07-12-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 07-12-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 14-12-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 08-01-2019