PN - 47/18 Dostawa odczynników niezbędnych dla równoległej hodowli płynu owodniowego, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej; dostawę odczynników i dzierżawę analizatora do oznaczeń koagulogicznych z szafą chłodniczą

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 11-01-2019

SIWZ - zamieszczono 11-01-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1 - zamieszczono 11-01-2019

Opis przedmiotu zamówienia zał 2- zamieszczono 11-01-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 11-01-2019

Formularz ofertowy - zał 4 - zamieszczono 11-01-2019

Projekt umowy dostawy zał 5 - zamieszczono 11-01-2019

Projekt umowy dzierżawy zał 5a - zamieszczono 11-01-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 11-01-2019

Wyjaśnieia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 18-01-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 22-01-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 05-02-2019