PN-05/19 Usługi społeczne: rekreacyjno-sportowe w obiektach sportowych dla pracowników GPSK UM i ich rodzin

Treść ogłoszenia - zamieszczono 06-02-2019

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zamieszczono 06-02-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 15-02-2019

Informacja o udzieleniu zamówienia - zamieszczono 06-03-2019