PN-07/19 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae w moczu i wymazie z szyjki macicy/pochwy oraz HIV, HCV, HBV we krwi

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 05-03-2019

SIWZ - zamieszczono 05-03-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1  - zamieszczono 05-03-2019

Opis przedmiotu zamówienia zał 2- zamieszczono 05-03-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 05-03-2019

Formularz ofertowy - zał 4 - zamieszczono 05-03-2019

Projekt umowy dostawy zał 5 - zamieszczono 05-03-2019

Projekt umowy dzierżawy zał 5a - zamieszczono 05-03-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 05-03-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 07-03-2019

Opis przedmiotu zamówienia zał 2 po zmianie - zamieszczono 07-03-2019

Projekt umowy dzierżawy zał 5a po zmianie - zamieszczono 07-03-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 13-03-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 25-03-2019