PN - 14/19 Usługi serwisowe dla systemu Eskulap i Simple

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 21-03-2019

SIWZ - zamieszczono 21-03-2019

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla częsci nr 1dla części nr 2 - zamieszczono 21-03-2019

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zamieszczono 21-03-2019

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 21-03-2019

Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 - zamieszczono 21-03-2019

Zał. nr 4a do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 - zamieszczono 21-03-2019

Załączniki do umowy 

Zasady zdalnego dostępu  - zamieszczono 21-03-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 21-03-2019

Wzór umowy powierzenia danych osobowych -  zamieszczono 21-03-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT -  zamieszczono 27-03-2019

Ogłoszenie o zminie ogłoszenia  - zamieszczono 27-03-2019

Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy cz. 1 po zmianie  - zamieszczono 27-03-2019

Zał. nr 4a do SIWZ - Projekt umowy cz. 2 po zmianie - zamieszczono 27-03-2019

Zał. do umowy - Zasady zdlanego dostępu po zmianie - zamieszczono 27-03-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 01-04-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 09-04-2019