PN-17/19 - Usługi nadzoru autorskiego dla systemu ESKULAP

 

Treść ogłoszenia - zamieszczono 11-04-2019

SIWZ- zamieszczono 11-04-2019

Zał nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 11-04-2019

Zał nr 2- formularz oferty - zamieszczono 11-04-2019

Zał. nr 3 – oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 11-04-2019

Zał nr 4 – wzór umowy - zamieszczono 11-04-2019

Wymogi BHP - zamieszczono 11-04-2019

Wzór umowy – zasady zdalnego dostępu - zamieszczono 11-04-2019

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zamieszczono 11-04-2019

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 16-04-2019

Zasady zdalnego dostępu - po zmianie - zamieszczono 16-04-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 19-04-2019

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 26-04-2019