PN - 16/19 Dostawa wyrobów dla Pracowni Embriologii (płytki Petriego, probówki, płytki do transferu zarodków, płytki do hodowli, odczynniki do transferu zarodków)

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 06-05-2019

SIWZ - zamieszczono 06-05-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1  - zamieszczono 06-05-2019

Formularz ofertowy zał 2- zamieszczono 06-05-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 06-05-2019

Projekt umowy zał 4 - zamieszczono 06-05-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 06-05-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 10-05-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 15-05-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 05-06-2019