PN - 24/19 Dostawa produktów spożywczych wędlin drobiowych i drobiu, wędlin wieprzowych, ryb oraz przetworów rybnych, mięsa wieprzowego i wołowego

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 28-06-2019

SIWZ - zamieszczono 28-06-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał 1 - zamieszczono 28-06-2019

Formularz ofertowy - zał 2 - zamieszczono 28-06-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał 3 - zamieszczono 28-06-2019

Poziomy zanieczyszczeń - zamieszczono 28-06-2019

Projekt umowy dostawy - zamieszczono 28-06-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 28-06-2019

Informacja z otwrcia ofert - zamieszczono 18-07-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 31-07-2019