PN-30/19 Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie centrali telefonicznej oraz demontaż starej centrali w budynku Szpitala

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 09-07-2019

SIWZ - zamieszczono 09-07-2019

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1- zamieszczono 09-07-2019

Formularz ofertowy - zał. nr 2 - zamieszczono 09-07-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał. 3 - zamieszczono 09-07-2019

Projekt umowy dostawy zał. 4 - zamieszczono 09-07-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 09-07-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 11-07-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 12-07-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 15-07-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 17-07-2019

Formularz ofertowy - zał. nr 2  - po zmianie zamieszczono 17-07-2019

Zastrzeżenia do SIWZ wraz z wyjasnieniami - zamieszczono 18-07-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 6 - zamieszczono 19-07-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 22-07-2019

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 14-08-2019