PN-26/19 Dostawa wyrobów laboratoryjnych plastikowyc i szklanych dla pracowni Centralnego Laboratorium

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 30-07-2019

SIWZ - zamieszczono 30-07-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 1 do SIWZ - zamieszczono 30-07-2019

Formularz oferty - zał.nr 2 do SIWZ - zamieszczono 30-07-2019

Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 3 do SIWZ - zamieszczono 30-07-2019

Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ - zamieszczono 30-07-2019

Załącznik BHP - zał. nr 5 do SIWZ - zamieszczono 30-07-2019

Wyjaśnienia nr 1  treści SIWZ - zamieszczono 07-08-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 13-08-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 22-08-2019