PN - 27/19 Usługa społeczna polegająca na ochronie osób i mienia Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono14-08-2019

Istotne Warunki Zamówienia - zamieszczono14-08-2019

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 - zamieszczono14-08-2019

Formularz oferty zał.nr 2  - zamieszczono14-08-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - zał. nr 3 - zamieszczono14-08-2019

Oświadczenie wykonawcy zał. nr 4  - zamieszczono14-08-2019

Wzór umowy usługi zał. nr 5/ umowy dzierżawy nr 5a - zamieszczono14-08-2019

Załączniki BHP - zamieszczono14-08-2019

Wyjaśnienia nr 1 - zamieszczono 22-08-2019

Wyjaśnienia nr 2 - zamieszczono 26-08-2019

Wyjaśnienia nr 3 - zamieszczono 27-08-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 30-08-2019

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 23-09-2019

Informacja o udzieleniu zamówienia  - zamieszczono 02-10-2019