PN - 37/19 Usługi serwisowe dla systemu Simple

Treść ogłoszenia -  zamieszczono 10-12-2019

SIWZ - zamieszczono 10-12-2019

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 10-12-2019

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zamieszczono 10-12-2019

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 10-12-2019

Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy  - zamieszczono 10-12-2019

Załączniki do umowy 

Zasady zdalnego dostępu  - zamieszczono 10-12-2019

Wymagania BHP - zamieszczono 10-12-2019

Wzór umowy powierzenia danych osobowych -  zamieszczono 10-12-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 16-12-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 16-12-2019

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - po zmianie - zamieszczono 16-12-2019

Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - po zmianie - zamieszczono 16-12-2019

Załączniki do umowy 

Zasady zdalnego dostępu - po zmianie - zamieszczono 16-12-2019

Wzór umowy powierzenia danych osobowych - po zmianie - zamieszczono 16-12-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 19-12-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 30-12-2019