PN - 40/19 Usługi analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ

Treść ogłoszenia - zamieszczono 12-12-2019

SIWZ - zamieszczono 12-12-2019

Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia - zamieszczono 12-12-2019

Zał nr 2- formularz oferty - zamieszczono 12-12-2019

Zał nr 3 – formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 12-12-2019

Zał. nr 4 – oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 12-12-2019

Zał nr 5 – wzór umowy - zamieszczono 12-12-2019

Załłączniki do umowy

Załącznik do umowy BHP- zamieszczono 12-12-2019

Załącznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych- zamieszczono 12-12-2019

Załącznik do umowy - zasady zdlanego dostępu - zamieszczono 12-12-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 20-12-2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 30-12-2019