PN-05/20 Usługi społeczne polegające na świadczeniu usług rekreacyjno-sportowych w obiektach sportowych dla pracowników Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ich rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 30-01-2020 

Formularz ofertowy - zamieszczono 30-01-2020 

Wyjaśnienie treści ogłoszenia - zamieszczono 10-02-2020

Informacja z otwarcia - zamieszczono 14-02-2020

Informacja o wyborze - zamieszczono 05-03-2020