PN-02/20 Dostawa artykułów spożywczych

Drukuj
  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 04-02-20202
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 04-02-20202
  3. Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 1 do SIWZ - zamieszczono 04-02-20202
  4. Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ - zamieszczono 04-02-20202
  5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SIWZ - zamieszczono 04-02-20202
  6. Dopuszczalne tabele zanieczyszczeń – Załącznik nr 4 do SIWZ - zamieszczono 04-02-20202
  7. Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ - zamieszczono 04-02-20202

Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ - zamieszczono 07-02-2020

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ - zamieszczono 10-02-2020

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 13-02-2020

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie - zamieszczono 14-02-2020

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 03-03-2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - zamieszczono 09-03-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 5 - zamieszczono 11-03-2020