PN-10/20 Dostawa odczynników i przeciwciał do barwienia immunohistochemicznego w barwiarce AutostainerLink 48

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 12-03-20202
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 12-03-20202
  3. Opis przedmiotu zamowienia - zamieszczono 12-03-20202
  4. Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 12-03-20202
  5. Formularz oferty  - zamieszczono 12-03-20202
  6. Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 12-03-20202
  7. Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 12-03-20202

 

     Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 17-03-20202

     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 17-03-20202

     Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 20-03-20202

     Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 20-03-20202

     Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 26-02-2020

     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 6-04-2020