PN-35/20 Usługi transportu sanitarnego, transportu krwi i preparatów krwiopochodnych oraz transportu osobowego i dostawczego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu- zamieszczono 19-10-2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zamieszczono 19-10-2020
 3. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla 4 części - zamieszczono 19-10-2020
 4. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy- zamieszczono 19-10-2020
 5. Załącznik nr 3 – Formularz oferty- zamieszczono 19-10-2020
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy  -  zamieszczono 19-10-2020
 7. Załącznik nr 5 – wzór umowy dla cz. 1, Załącznik nr 5a – wzór umowy dla cz. 2, Załącznik nr 5b – wzór umowy dla cz. 3, Załącznik nr 5c – wzór umowy dla cz. 4 - zamieszczono 19-10-2020
 8. Załącznik do umowy – Wymogi BHP- zamieszczono 19-10-2020
 9. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 22-10-2020
 10. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 29-10-2020
 11. Informacja o unieważnieniu cz. nr 4 - zamieszczono 29-10-2020
 12. Informacja o wyborze - zamieszczono 04-11-2020