PN - 42/20 Usługi analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ

Treść ogłoszenia - zamieszczono 30-11-2020

SIWZ - zamieszczono 30-11-2020

Zał nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia - zamieszczono 30-11-2020

Zał nr 2 do SIWZ - formularz oferty - zamieszczono 30-11-2020

Zał nr 3 do SIWZ  – formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 30-11-2020

Zał. nr 4 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy - zamieszczono 30-11-2020

Zał nr 5 do SIWZ – wzór umowy - zamieszczono 30-11-2020

Załacznik do umowy - zbiór programów komputerowych - zamieszczono 30-11-2020

Załącznik do umowy - BHP- zamieszczono 30-11-2020

Załącznik do umowy - umowa powierzenia danych osobowych- zamieszczono 30-11-2020

Załącznik do umowy - zasady zdlanego dostępu - zamieszczono 30-11-2020

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 10-12-2020

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 29 -12-2020