Wybierz podkategorię

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2

Jak opłacić badania identyfikacji  przeciwciał SARS-CoV-2?

 • przed pobraniem krwi w Punkcie Pobrań

Gdzie przyjść na pobranie materiału?

 • Krew pobierana jest w Punkcie Pobrań Szpitala, po wypełnieniu zgody na pobranie materiału i wykonanie badań laboratoryjnych – F-120CL. Na formularzu zgody należy także zaznaczyć sposób odbioru wyniku

           Zgoda F-120CL do pobrania TU

Odbiór wyniku:

 • w wersji papierowej – w Punkcie Pobrań
 • w wersji elektronicznej – wynik podpisany elektronicznie – dostępny po zalogowaniu na Portalu Pacjenta https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/

TEST JAKOŚCIOWY – PRZESIEWOWY (półilościowy)

Cena za badanie: 40 zł

1.   W jakim celu wykonujemy test jakościowo /półilościowy?

 • stwierdzenia odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu  lub kontakcie z koronawirusem SARS-CoV-2 – np. w przypadku bezobjawowych  nosicieli –czyli czy doszło do zakażenia SARS-CoV-2, a nie było objawów,
 • różnicowania infekcji grypopodobnych  - wykluczenie/potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2

2.   Co badamy w teście jakościowym/ półilościowym przeciwciał anty – SARS -CoV-2?

 • obecność swoistych przeciwciał w klasie IgM i IgG skierowanych przeciwko białku N (nukleokapsydu) koronawirusa SARS-CoV-2,
 • badania wykonujemy na certyfikowanym, wysokospecjalistycznym analizatorze automatycznym,
 • czułość   ≥  14 dni -  99,5%
 • swoistość całkowita - 99,8%

 

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 – TEST ILOŚCIOWY

          Cena za badanie: 99 zł

1.   W jakim celu wykonujemy test ilościowy przeciwciał anty - SARS-CoV-2?

 • stwierdzenia stężenia wyprodukowanych  przeciwciał po przechorowaniu COVID – 19 – czyli  dla ozdrowieńców,
 • monitorowania  odpowiedzi  immunologicznej (produkcji swoistych przeciwciał) po szczepieniach

2.   Co badamy w teście ilościowym  przeciwciał anty - SARS-CoV-2?

 • obecność swoistych przeciwciał w klasie IgM i IgG skierowanych przeciwko białku kolca S koronawirusa  SARS-CoV-2,
 • są to przeciwciała neutralizujące, o wysokim powinowactwie, pełniące kluczową rolę w odpowiedzi na zakażenie oraz w kontrolowaniu infekcji,
 • badania wykonujemy na certyfikowanym, wysokospecjalistycznym analizatorze automatycznym,
 • czułość całkowita - 98,8%  
 • swoistość całkowita -  99,9%

 

Oznaczenia przeciwciał nie mają zastosowania do rozpoznawania wczesnej fazy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2  Potwierdzenie aktywnego zakażenia – tylko testem molekularnym  RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2!!!