Wybierz podkategorię

Wprowadzenie i historia

Witamy na stronie Zespołu Psychologów Ginekologiczno-Położniczego Szpital Klinicznego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

W naszym szpitalu przebywają kobiety, których stan zdrowia lub stan zdrowia ich dziecka w okresie ciąży i po porodzie wymaga wysokospecjalistycznych działań medycznych. Takie sytuacje, określane jako nieprawidłowe mogą wyzwalać intensywne reakcje stresowe. Ze względu na emocjonalne i społeczne skutki niepowodzeń w obszarze zdrowia ogólnego lub/i prokreacyjnego (narodziny dziecka chorego, narodziny przedwczesne, strata dziecka) pacjentki otoczone są również opieką psychologiczną. Polega ona na pomocy w odzyskiwaniu równowagi w sytuacji traumy, dążeniu do poprawy jakości życia, jak i zachęcaniu do aktywności określanej jako radzenie sobie z trudnościami.

Ze względu na osiągnięcia psychologii klinicznej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz rosnące dążenie ludzi do podmiotowego traktowania w procesie leczenia od ponad 50 lat w GPSK UM zatrudniony był w różnym wymiarze godzin psycholog.

W 2006 roku powołany został Zespół Psychologów, który pracuje na rzecz wszystkich pacjentek przebywających w szpitalu, rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Neonatologii, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia.

Psychologowie świadczą opiekę 7 dni w tygodniu 24h/dobę. Podejmują natychmiastową interwencję w sytuacjach traumy, której celem jest pomoc osobie znajdującej się w kryzysie.

Psychologowie uczestniczą w pracach badawczych, biorą udział w konferencjach naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii, opieki paliatywnej, psychoonkologii, psychologii i seksuologii, publikują prace w czasopismach naukowych. Ponadto prowadzą szkolenia dla personelu medycznego GPSK oraz sami szkolą się w dziedzinie psychologii klinicznej i psychoterapii.