Wybierz podkategorię

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowisko to pełni mgr Liliana Adamska.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ma siedzibę przy Izbie Przyjęć (wejście B2), do którego można się zwrócić po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

nr telefonu: (61) 8419-566 lub kom. 609 693 703 – w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

e-mail: rzecznikpp@gpsk.am.poznan.pl.