In Vitro

Procedury i zalecenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności:

HARMONOGRAM PRACY CENTRUM, NUMERY TELEFONÓW I PŁATNOŚCI 

GPSK UM jest realizatorem umowy z Miastem Poznań na realizację programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024". Program jest współfinansowany ze środków publicznych Miasta Poznania.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW PROGRAMU URZĘDU MIASTA POZNANIA:

Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

1)  wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia,

2) spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego
 w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,

3) są mieszkańcami Poznania (osoby, które chcą wziąć udział w programie, powinny co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku mieszkać w Poznaniu i tu rozliczać podatki.) 

W ramach programu będą realizowane następujące procedury: zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni oraz procedura adopcji zarodka. 

W celu przystąpienia do Programu konieczne jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniami przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, w tym: oświadczenia, mówiące o tym, że para leczyła się wcześniej, ubiega się o dofinansowanie do pierwszej, drugiej lub trzeciej procedury, pozostaje w związku, mieszka w Poznaniu (uwaga: to należy potwierdzić osobnym dokumentem) i tu się rozlicza (koniecznie będzie potwierdzenie z PIT). 

Uczestnicy Programu są zobowiązani do składania dokumentów w wybranej placówce leczniczej realizującej Program. 

Uwaga: każde dofinansowanie wymaga osobnego wniosku. 

Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez Realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta Poznania:

www.poznan.pl/mim/info/news/ruszyl-nabor-na-dofinansowanie-do-in-vitro,158813.html

Po spełnieniu wymogów formalnych oraz po kwalifikacji medycznej, wniosek o dofinansowanie trafi do Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy programu mają szansę na trzykrotne wsparcie w wys. 5 000 zł (do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie) lub 2 000 zł (do procedury adopcji zarodka) - pod warunkiem, że poprzednie dofinansowane procedury nie były skuteczne. Maksymalnie można dostać wsparcie finansowe do 3 zabiegów. 

Program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" znajduje się w pliku pdf poniżej.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu jest realizatorem "PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" na lata 2020-2021.

W ramach zawartej umowy Szpital zrealizuje w roku 2021 80 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 próby zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie do  5 000 zł na jedną procedurę  zapłodnienia.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania metody
zapłodnienia pozaustrojowego:
1. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 25 lat oraz nie ukończone 40 lat (kobieta);
2. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu6 i/lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego;
3. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony
druk świadomej zgody na u dział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie
uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych
lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu
ostatnich trzech l at druk zgodny z załącznikiem B;
4. u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona
dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie
niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Dokładne kryteria kwalifikacji do Programu oraz wyłączenia z Programu znajdują się w opisie Programu poniżej:

Dodatkowych informacji dotyczących Programu udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Numery kontaktowe: (61) 62 66 353, (61) 62 66 358, (61) 62 67 519, (61) 62 66 357, e-mail: zdrowie.publiczne@umww.pl

 

GPSK UM jest realizatorem umowy z gminą Tarnowo Podgórne na realizację programu polityki zdrowotnej„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021"

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

a) stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;

b) w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lata, a mężczyzny 25-50 lat

c) para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jest zameldowana na terenie Gminy Tarnowo Podgórne od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);

d) wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów

e) decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Kryteria wykluczenia stanowią:

a) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL;

b) nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);

c) nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;

d) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

e) brak macicy

f) negatywna opinia zespołu konsultacyjnego, wydana na podstawie przeprowadzonej diagnostyki oraz analizy przeprowadzonej dokumentacji

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/zasoby/files/bip/opieka_zdrowotna/program-in-vitro-tarnowo-podgorne.pdf

 

Zapraszamy na bezpłatną wizytę lekarską w celu kwalifikacji do Programu  po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 61 8419 119 w dni robocze w godzinach od 11-14. Przed przystąpieniem do realizacji programu „in vitro” , zgodnie z wymogami ustawowymi, należy wykonać badania laboratoryjne niezbędne do wykonania procedury – koszt pokrywają Pacjenci.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video, w których o niepłodności i metodach jej leczenia opowiadają nasi specjaliści.

Niepłodność

u kobiet -

prof. dr hab. Leszek

Pawelczyk

 

Niepłodność 

u mężczyzn -

prof. dr hab. Piotr

Jędrzejczak

 

 

Jakie są metody leczenia niepłodności? (prof. dr hab. Leszek Pawelczyk)

 

Na czym polega procedura zapłodnienia pozaustrojowego? (prof. Leszek Pawelczyk)

 

Jak przebiega ciąża po zapłodnieniu in vitro? (prof. dr hab. Robert Spaczyński)