Wybierz podkategorię

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Ćwiczenia rehabilitacyjneDo Ośrodka Rehabilitacji Dziennej może skierować lekarz rodzinny, lekarz z oddziałów i poradni specjalistycznych (neonatologicznych, neurologicznych, ortopedycznych, chirurgicznych czy rehabilitacyjnych)
Ośrodek zajmuje się:

 

  • Wczesną rehabilitacją i stymulacją niemowląt i małych dzieci

  • Wczesną oceną rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci (m.in. badanie lekarskie pediatryczne z neuro-kinezjologicznym badaniem wg. Vojty i z badaniem ortopedycznym, ocena zaburzeń symetrii i napięcia mięśniowego niemowląt, badanie psychologiczne)

  • Terapią psychologiczną

  • Terapią logopedyczną

Rehabilitacja Pomieszczenie Poradni Rehabilitacyjnej

Diagnostykę i program usprawniania ustala lekarz pediatra specjalista rehabilitacji medycznej (certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty we wczesnej diagnostyce neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt). Terapię prowadzą wysoko wyspecjalizowani fizjoterapeuci, logopeda i psycholog.

Ćwiczenia z rehabilitantkąDo Ośrodka kierowane mogą być niemowlęta i małe dzieci :

- z obciążonym wywiadem ciążowo-porodowym

- z wrodzonymi wadami i zaburzeniami układu nerwowego i ruchowego

- z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym o ustalonej lub bez ustalonej przyczyny

- z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji ruchowej (np. zaburzenia napięcia mięśniowego, asymetria ułożenia)

- z zaburzeniami aparatu ruchu pochodzenia genetycznego, zapalnego, urazowego (m.in. mózgowe porażenie dziecięce, miopatie, niedowłady, następstwa chorób i urazów mózgu, zespół Downa itp.)