Wybierz podkategorię

Poradnia USG i Badań Prenatalnych

telefon
61 8419 556
I
piętro

 

Program badań prenatalnych finansowanych przez NFZ kierowany jest do kobiet w ciąży, które mają 35 lat lub więcej oraz do tych, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wad genetycznych płodu i posiadają skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Wykonujemy:

  • NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE

  • USG PRENATALNE

  • TEST PODWÓJNY – test pierwszego trymestru

Wykonywany jest jako badanie przesiewowe w kierunku ustalenia ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu tj. zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy zespołu Patau. Test polega na oznaczeniu stężenia PAPP-A oraz βhCG z krwi matki.

  • TEST POTRÓJNY - test drugiego trymestru

Test jest badaniem przesiewowym w kierunku zespołu Edwardsa, Downa i otwartych wad centralnego układu nerwowego u płodu

  • PORADY GENETYCZNE

  • INWAZYJNE BADANIA PRENATALNE

  • Oznaczenie kariotypu z komórek płynu owodniowego – AMNIOPUNKCJA

  • Oznaczenie kariotypu z komórek krwi pępowinowej – KORDOCENTEZA

Więcej o badaniach prenatalnych na stronie Centralnego Laboratorium